Hayata RENK Kat...

LANXESS

LANXESS'in ana işi, kimyasal ara ürünler, katkı maddeleri, özel kimyasallar ve plastiklerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasıdır.

HEUBACH

Renk Pigmenti Üreticisidir. Organik, inorganik, anti-korozif pigmentler ile parlak renkler için ihtiyacınız olan her şey stoklarımızda...

Pigment Boya nedir?

İnorganik pigmentler, demir içermeyen metallerin oksitleri veya bazı metalde çözünmeyen metal tuzlarıdır. İnorganik pigmentler ayrıca doğal inorganik pigmentler ve yapay inorganik pigmentler olarak sınıflandırılır ve doğal inorganik pigmentler mineral pigmentlerdir.

Organik pigmentler, doğal ve sentetik olmak üzere iki ana kategoriye ayrılan renkli organik bileşiklerdir. Günümüzde sentetik organik pigmentler yaygın olarak kullanılmaktadır ve birçok organik pigment çeşidi vardır ve renkler nispeten eksiksizdir.

Renk İş Boya olrak bizim işimiz Inorganik Pigment Boya temini ve tedariğidir.

Almanya üretimi inorganik toz boya pigment’leri ile Yapı kimyasalı pigmentleri suni deri pigmentleri inşaat pigmentleri plastik pigmentleri beton pigmentleri titan pigmentleri krom oksit pigmentleri ısıya dayanıklı pigmentler

Lanxess, heucbach

İnorganik pigmentleri renklerine göre sınıflandırırsak;​

• Beyaz pigment olarak en önemlisi titandioksittir. Kullanılan hakiki pigmentlerin % 80 kadarını oluşturur. Titandioksit, yüksek kapatıcılığı , kolay disperse olması , beyaz ve pastel renklere olan büyük talep nedeniyle ilk sırayı almaktadır. Beyaz pigment olarak kurşun ve çinko, birleşikleri eski önemini kaybetmiştir.
• Siyah inorganik pigment olarak magnetit yapıdaki demiroksidi gösterebiliriz.
• Mavi-lacivert olarak çivit yani sodyum, alüminyum silikat içinde alkaliye kükürdün polisülfür halinde bağlanmasıyla doğan bu pigment bünyesindeki kükürt miktarına göre yeşilimsi maviden, mora doğru giden renkleri verir. Prusya mavisi denilen ferroferrisiyanür bünyesindeki pigment bileşimindeki sodyum, potasyum, amonyum gibi katyonlara göre çeşitli lacivert – mavi pigmentleri verir. Mangan mavisi : baryum sülfat, baryum manganat, kobalt mavisi: kalsinekobal taluminat, olarak anorganik mavileri meydana getirir.
• Sarı pigmentlere gelince; demiroksit hidroksit bünyesinde pas rengi sarıyı, kurşunsülfat kromat limon sarısından turuncuya doğru, bazik kurşunoksid kurşunkromat turuncu renkteki pigmentleri sağlar. Bu arada çinkokromat – potasyumkromat bileşiminde çinko sarısı, kadmiyumsülfür bileşimli kadmiyum sarısı, kurşunantimonat yani nepal sarısı ve nikeltitan sarısıda söylenebilir.
• Kırmızı olarak demiroksid, oranja bakan kırmızı olarak kurşunkromati kurşunhidroksit karışımı kromanj pigmentler, kurşunmolibdat, kurşunkromat karışımı molibden kırmızıları ve oranjdan bordoya doğru renkleri veren kadmiyumselenür bileşimindeki kadmiyum pigmentleri vardır.
• Yeşil inorganik pigment olarak açıktan koyuya doğru mavi oranı artan kromsarısı prusya mavisi karışımları yanında kromoksid ve kromhidroksid gösterilebilir. İnorganik pigmentler içinde çinko, alüminyum ve bronz tozları da vardır. (2)
İnorganik pigmentlerden bahsetmişken PVC (Pigment Volume Consantration) kavramından da bahsetmek gerekir. PVC  pigmentlerin boya içerisindeki hacimce derişimini veren önemli bir bağlantıdır ve doğru formülasyonunda hesaplanması en gerekli değerlerden birisidir. Boya formülasyonu için yapılan AR-GE çalışmaları daha çok deneme yanılma yoluyla yapılır. Yine de bazı temel bilgiler gereklidir. Yani rastgele reçete oluşturup olmayınca sil baştan edilemez.
Bu nedenle boyayı oluşturan bileşenlerin her yönden özelliklerini bilmek iyi bir başlangıç olur. Özellikle pigmentler boyanın önemli bir bölümünü oluşturduğu ve dıştan görülen özellikleri de çok etkiledikleri için baştan “hangi pigment ne kadar kullanılacak” sorusu yanıtlanmalıdır. PVC bu anlamda çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkar. (3)

 PVC=(boya içinde yer alan pigment hacmi*100)/(boya içinde yer alan pigment hacmi+boya içinde yer alan ucucu olmayan diğer bileşenlerin hacmi)

Kaynaklar:
1.Söğüt,B.,İnorganik Pigmentler, Erişim tarihi: 14 Haziran 2016, http://bulentsogut.com/bulletins/01.pdf
2. Armat Mühendislik (2010, Eylül 18), Boya Teknolojisi, Erişim tarihi: 14 Haziran 2016, http://www.armatmuhendislik.com/mantolama_boya/boya/Boya_Teknolojisi.pdf
3. MEGEP, (2008) Pigmentler, Erişim tarihi: 14 Haziran 2016, http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/kimya/moduller/Pigmentler.pdf

Başa dön
small_c_popup.png

İlginiz için teşekkürler

sizlere avantaj sağlayacak teklifimizle en kısa sürede dönüş sağlayacağız